Eerst zult ge komen bij de Sirenen, die alle menschen betooveren...

Na jaren van ontberingen en omzwervingen op zee komen Odysseus en zijn makkers aan op Aeaea (spreek uit: ee-ee-aa), het eiland van Circe. Na aan de kust op krachten gekomen te zijn, besluiten zij op zoek te gaan naar de plek waarvandaan zij rook hadden zien opstijgen. Uiteindelijk staan ze voor het paleis van Circe.


Daarop bleven zij staan aan den ingang der zaal van de Godin met schoone haarvlechten en hoorden Circe daar binnen met schoone stem zingen, terwijl zij heen en weêr gaande een groot, onvergankelijk gewaad weefde, fijn en bekoorlijk en prachtig als de werken van Godinnen zijn.

Toen vatte in hun midden Polites het woord op en sprak: "Vrienden! Daar binnen zingt iemand, aan een grooten weversboom heen en weêr gaande, met schoone stem - en geheel de grond weêrgalmt er van in ´t rond - ´t zij een godin of een vrouw; komt, laten wij, hoe eer hoe beter, onze stem laten hooren." Zóó sprak hij en allen verhieven hun stem en riepen.

Snel kwam zij daarop naar voren, opende de blinkende deuren en riep hen binnen en zij volgden haar in hun onverstand allen te samen; alleen Eurylochus echter bleef staan, daar hij vermoedde dat er een list onder school...

Homerus´ Odyssee - tiende boek in proza vertaald door Dr. W.G. van der Weerd (1901)


Homerus
Welkom op Aeaea


Odysseus en de Sirenen
Lang geleden waren er geen auto's, vliegtuigen, televisie of telefoon. Zelfs de kunst van het schrijven bestond niet. Dat was de tijd van het gesproken woord en de kracht van de verbeelding.

Maar avontuur, verleiding, magie en de zucht naar kennis hielden de mens ook toen al bezig. Net als heden ten dage...
 
Zelf foto's maken fascineert mij al van jongs af aan. De nieuwe mogelijkheden die de digitale camera biedt in combinatie met computer en internet hebben deze fascinatie alleen maar verder aangewakkerd. Zolang de mooiste foto nog niet gemaakt is, zal dat nog wel even duren.

Mijn belangstelling gaat uit naar zeer uiteenlopende onderwerpen zoals natuur, industrieel-erfgoed, sport, het alledaagse leven en nog talloze andere zaken. Hier op Aeaea vind je vooral portret- en modelfotografie, totstandgekomen in de studio of op locatie, aangevuld met een korte selectie uit mijn verzameling natuur- en perspectieffoto's. Veel kijkplezier!